Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

331,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/700  Kcal/h: 1898 watt: 2208  
Κατόπιν παραγγελίας
+

314,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/600  Kcal/h: 1581 watt: 1839  
Κατόπιν παραγγελίας
+

297,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/500  Kcal/h: 1265 watt: 1471  
Κατόπιν παραγγελίας
+

272,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/400  Kcal/h: 949 watt: 1104  
Κατόπιν παραγγελίας
+

365,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/900  Kcal/h: 2585 watt: 3006  
Κατόπιν παραγγελίας
+

333,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/800  Kcal/h: 2011 watt: 2339  
Κατόπιν παραγγελίας
+

301,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/700  Kcal/h: 1724 watt: 2005  
Κατόπιν παραγγελίας
+

285,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/600  Kcal/h: 1436 watt: 1670  
Κατόπιν παραγγελίας
+

270,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/500  Kcal/h: 1149 watt: 1336  
Κατόπιν παραγγελίας
+

247,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/400  Kcal/h: 862 watt: 1003  
Κατόπιν παραγγελίας
+

443,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/700  Kcal/h: 2610 watt: 3035  
Κατόπιν παραγγελίας
+

403,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/600  Kcal/h: 2237 watt: 2601  
Κατόπιν παραγγελίας
+

352,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/500  Kcal/h: 1864 watt: 2168  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/400  Kcal/h: 1119 watt:  1301  
Κατόπιν παραγγελίας
+

482,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/900  Kcal/h: 3356 watt:  3903  
Κατόπιν παραγγελίας
+

440,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/900  Kcal/h: 3114 watt:    3621  
Κατόπιν παραγγελίας
+

403,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/800  Kcal/h: 2422 watt: 2816  
Κατόπιν παραγγελίας
+

367,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/700  Kcal/h: 2077 watt: 2415  
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/600  Kcal/h: 1731 watt: 2013  
Κατόπιν παραγγελίας
+

319,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/500  Kcal/h: 1385 watt: 1610  
Κατόπιν παραγγελίας
+

292,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/400  Kcal/h: 1038 watt: 1208  
Κατόπιν παραγγελίας
+

396,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/900  Kcal/h: 2877 watt: 3345
Κατόπιν παραγγελίας
+

364,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/800  Kcal/h: 2237 watt: 2601
Κατόπιν παραγγελίας
+

321,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/700  Kcal/h: 1918 watt: 2230
Κατόπιν παραγγελίας
+