Υπηρεσίες

1. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς, σας παρέχει ειδικευμένη μελέτη συστημάτων θέρμανσης. Εσείς δεν χρειάζεται παρά μόνο να μας φέρεται τα σχεδία των κατοικιών σας.

Εμείς αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει:

 • Υπολογισμός θερμικών απωλειών του χώρου σας
 • Υπολογισμός θερμαντικών σωμάτων
 • Ολοκληρωμένη μελέτη λεβητοστασίου

Όλες οι μελέτες μας συνοδεύονται από οικονομοτεχνική ανάλυση

2. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρέχουμε τεχνικές πληροφορίες για μεγάλη γκάμα υλικών και προϊόντων όπως:

 • Συστήματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Συστήματα Θέρμανσης 
 • Ειδή Υγιεινής
 • Πλακάκια
 • Συστήματα Ηλιακής ενεργείας

3. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να ανακαινίσει εξολοκλήρου την κατοικία σας, σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία ανακαινίσεων υπό την επίβλεψη  διακοσμητή εσωτερικών χώρων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Σχεδιασμό των χώρων σας
 • Επιλογή υλικών
 • Αντικατάσταση παλαιών πλακακίων,  ειδών υγιεινής, επίπλων μπάνιου, σωληνώσεων ύδρευσης αποχέτευσης, θερμαντικών σωμάτων.

                                                                   Ανακαινιση μπάνιου

                                                               Εγκατάσταση θέρμανσης