Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

585,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/900  Kcal/h: 3844 watt: 4470  
Κατόπιν παραγγελίας
+

450,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/600  Kcal/h: 2135 watt: 2483  
Κατόπιν παραγγελίας
+

422,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/500  Kcal/h: 1708 watt: 1986  
Κατόπιν παραγγελίας
+

388,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/400  Kcal/h: 1281 watt: 1490  
Κατόπιν παραγγελίας
+

533,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/800  Kcal/h: 2990 watt: 3476  
Κατόπιν παραγγελίας
+

531,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/900  Kcal/h:  3597 watt: 4183  
Κατόπιν παραγγελίας
+

485,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/800  Kcal/h: 2797 watt: 3253  
Κατόπιν παραγγελίας
+

443,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/700  Kcal/h: 2398 watt: 2789  
Κατόπιν παραγγελίας
+

383,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/500  Kcal/h: 1599 watt: 1859  
Κατόπιν παραγγελίας
+

353,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/400  Kcal/h: 1199 watt: 1394  
Κατόπιν παραγγελίας
+

482,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/900  Kcal/h: 3341 watt: 3885  
Κατόπιν παραγγελίας
+

439,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/00  Kcal/h: 2598 watt: 3021  
Κατόπιν παραγγελίας
+

392,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/700  Kcal/h: 2227 watt: 2590  
Κατόπιν παραγγελίας
+

370,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/600  Kcal/h: 1857 watt: 2159  
Κατόπιν παραγγελίας
+

348,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/400  Kcal/h: 1485 watt: 1726  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/400  Kcal/h: 1114 watt: 1295  
Κατόπιν παραγγελίας
+

445,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/700  Kcal/h: 3109 watt: 3615  
Κατόπιν παραγγελίας
+

406,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/800  Kcal/h: 2418 watt: 2811  
Κατόπιν παραγγελίας
+

362,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/700  Kcal/h: 2073 watt: 2410  
Κατόπιν παραγγελίας
+

342,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/600  Kcal/h: 1728 watt: 2009  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/400  Kcal/h: 1381 watt: 1606  
Κατόπιν παραγγελίας
+

294,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/400  Kcal/h: 1036 watt: 1205  
Κατόπιν παραγγελίας
+

408,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/900  Kcal/h: 2848 watt: 3311  
Κατόπιν παραγγελίας
+

372,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/800  Kcal/h: 2215 watt: 2575  
Κατόπιν παραγγελίας
+

331,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/700  Kcal/h: 1898 watt: 2208  
Κατόπιν παραγγελίας
+

314,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/600  Kcal/h: 1581 watt: 1839  
Κατόπιν παραγγελίας
+

297,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/500  Kcal/h: 1265 watt: 1471  
Κατόπιν παραγγελίας
+

272,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/400  Kcal/h: 949 watt: 1104  
Κατόπιν παραγγελίας
+

365,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/900  Kcal/h: 2585 watt: 3006  
Κατόπιν παραγγελίας
+

333,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/800  Kcal/h: 2011 watt: 2339  
Κατόπιν παραγγελίας
+

301,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/700  Kcal/h: 1724 watt: 2005  
Κατόπιν παραγγελίας
+

285,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/600  Kcal/h: 1436 watt: 1670  
Κατόπιν παραγγελίας
+