Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

585,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/900  Kcal/h: 3844 watt: 4470  
Κατόπιν παραγγελίας
+

450,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/600  Kcal/h: 2135 watt: 2483  
Κατόπιν παραγγελίας
+

422,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/500  Kcal/h: 1708 watt: 1986  
Κατόπιν παραγγελίας
+

388,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/400  Kcal/h: 1281 watt: 1490  
Κατόπιν παραγγελίας
+

533,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2400/800  Kcal/h: 2990 watt: 3476  
Κατόπιν παραγγελίας
+

531,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/900  Kcal/h:  3597 watt: 4183  
Κατόπιν παραγγελίας
+

485,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/800  Kcal/h: 2797 watt: 3253  
Κατόπιν παραγγελίας
+

443,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/700  Kcal/h: 2398 watt: 2789  
Κατόπιν παραγγελίας
+

383,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/500  Kcal/h: 1599 watt: 1859  
Κατόπιν παραγγελίας
+

353,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2200/400  Kcal/h: 1199 watt: 1394  
Κατόπιν παραγγελίας
+

482,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/900  Kcal/h: 3341 watt: 3885  
Κατόπιν παραγγελίας
+

439,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/00  Kcal/h: 2598 watt: 3021  
Κατόπιν παραγγελίας
+

392,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/700  Kcal/h: 2227 watt: 2590  
Κατόπιν παραγγελίας
+

370,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/600  Kcal/h: 1857 watt: 2159  
Κατόπιν παραγγελίας
+

348,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/400  Kcal/h: 1485 watt: 1726  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/2000/400  Kcal/h: 1114 watt: 1295  
Κατόπιν παραγγελίας
+

445,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/700  Kcal/h: 3109 watt: 3615  
Κατόπιν παραγγελίας
+

406,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/800  Kcal/h: 2418 watt: 2811  
Κατόπιν παραγγελίας
+

362,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/700  Kcal/h: 2073 watt: 2410  
Κατόπιν παραγγελίας
+

342,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/600  Kcal/h: 1728 watt: 2009  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/400  Kcal/h: 1381 watt: 1606  
Κατόπιν παραγγελίας
+

294,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1800/400  Kcal/h: 1036 watt: 1205  
Κατόπιν παραγγελίας
+

408,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/900  Kcal/h: 2848 watt: 3311  
Κατόπιν παραγγελίας
+

372,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/800  Kcal/h: 2215 watt: 2575  
Κατόπιν παραγγελίας
+

331,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/700  Kcal/h: 1898 watt: 2208  
Κατόπιν παραγγελίας
+

314,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/600  Kcal/h: 1581 watt: 1839  
Κατόπιν παραγγελίας
+

297,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/500  Kcal/h: 1265 watt: 1471  
Κατόπιν παραγγελίας
+

272,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1600/400  Kcal/h: 949 watt: 1104  
Κατόπιν παραγγελίας
+

365,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/900  Kcal/h: 2585 watt: 3006  
Κατόπιν παραγγελίας
+

333,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/800  Kcal/h: 2011 watt: 2339  
Κατόπιν παραγγελίας
+

301,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/700  Kcal/h: 1724 watt: 2005  
Κατόπιν παραγγελίας
+

285,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/600  Kcal/h: 1436 watt: 1670  
Κατόπιν παραγγελίας
+

270,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/500  Kcal/h: 1149 watt: 1336  
Κατόπιν παραγγελίας
+

247,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  21/1400/400  Kcal/h: 862 watt: 1003  
Κατόπιν παραγγελίας
+

443,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/700  Kcal/h: 2610 watt: 3035  
Κατόπιν παραγγελίας
+

403,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/600  Kcal/h: 2237 watt: 2601  
Κατόπιν παραγγελίας
+

352,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/500  Kcal/h: 1864 watt: 2168  
Κατόπιν παραγγελίας
+

322,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/400  Kcal/h: 1119 watt:  1301  
Κατόπιν παραγγελίας
+

482,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2400/900  Kcal/h: 3356 watt:  3903  
Κατόπιν παραγγελίας
+

440,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/900  Kcal/h: 3114 watt:    3621  
Κατόπιν παραγγελίας
+

403,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/800  Kcal/h: 2422 watt: 2816  
Κατόπιν παραγγελίας
+

367,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/700  Kcal/h: 2077 watt: 2415  
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/600  Kcal/h: 1731 watt: 2013  
Κατόπιν παραγγελίας
+

319,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/500  Kcal/h: 1385 watt: 1610  
Κατόπιν παραγγελίας
+

292,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/400  Kcal/h: 1038 watt: 1208  
Κατόπιν παραγγελίας
+

396,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/900  Kcal/h: 2877 watt: 3345
Κατόπιν παραγγελίας
+

364,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/800  Kcal/h: 2237 watt: 2601
Κατόπιν παραγγελίας
+

321,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/700  Kcal/h: 1918 watt: 2230
Κατόπιν παραγγελίας
+

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/600  Kcal/h: 1597 watt: 1858
Κατόπιν παραγγελίας
+

289,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/500  Kcal/h: 1278 watt: 1486
Κατόπιν παραγγελίας
+

263,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/400  Kcal/h: 959 watt: 1115
Κατόπιν παραγγελίας
+

396,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/900  Kcal/h: 2614 watt: 3040
Κατόπιν παραγγελίας
+

368,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/800  Kcal/h: 2034 watt: 2365
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/700  Kcal/h: 1744 watt: 2028
Κατόπιν παραγγελίας
+

298,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/600  Kcal/h: 1452 watt: 1689
Κατόπιν παραγγελίας
+

282,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/500  Kcal/h: 1162 watt: 1351
Κατόπιν παραγγελίας
+

267,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/400  Kcal/h: 872 watt: 1014  
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/900  Kcal/h: 2353 watt: 2736  
Κατόπιν παραγγελίας
+

311,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/800  Kcal/h: 1831 watt: 2129  
Κατόπιν παραγγελίας
+

274,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/700  Kcal/h: 1568 watt: 1824  
Κατόπιν παραγγελίας
+

259,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/600  Kcal/h: 1307 watt: 1520  
Κατόπιν παραγγελίας
+

245,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/500  Kcal/h: 1046 watt: 1216  
Κατόπιν παραγγελίας
+

226,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/400  Kcal/h: 785 watt: 913  
Κατόπιν παραγγελίας
+

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/900  Kcal/h: 2092 watt: 2433  
Κατόπιν παραγγελίας
+

279,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/800  Kcal/h: 1628 watt: 1893  
Κατόπιν παραγγελίας
+

250,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/700  Kcal/h: 1394 watt: 1621  
Κατόπιν παραγγελίας
+

235,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/600  Kcal/h: 1162 watt: 1351  
Κατόπιν παραγγελίας
+

275,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/900  Kcal/h: 2331 watt: 2710  
Κατόπιν παραγγελίας
+

207,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 698 watt: 811  
Κατόπιν παραγγελίας
+

226,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 930 watt: 1081  
Κατόπιν παραγγελίας
+

230,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/700  Kcal/h: 1553 watt: 1806  
Κατόπιν παραγγελίας
+

212,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/600  Kcal/h: 1294 watt: 1505  
Κατόπιν παραγγελίας
+

202,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/500  Kcal/h: 1035 watt: 1204  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/400  Kcal/h: 777 watt: 904  
Κατόπιν παραγγελίας
+

250,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/900  Kcal/h: 2104 watt: 2446  
Κατόπιν παραγγελίας
+

231,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/800  Kcal/h: 1636 watt: 1903  
Κατόπιν παραγγελίας
+

209,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/700  Kcal/h: 1403 watt: 1631  
Κατόπιν παραγγελίας
+

193,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/600  Kcal/h: 1169 watt: 1359  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/500  Kcal/h: 935 watt: 1088  
Κατόπιν παραγγελίας
+

166,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/400  Kcal/h: 701 watt: 815  
Κατόπιν παραγγελίας
+

225,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/900  Kcal/h: 1889 watt: 2196  
Κατόπιν παραγγελίας
+

207,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/800  Kcal/h: 1468 watt: 1708  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/700  Kcal/h: 1259 watt: 1464  
Κατόπιν παραγγελίας
+

172,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/600  Kcal/h: 1049 watt: 1220  
Κατόπιν παραγγελίας
+

165,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/500  Kcal/h: 840 watt: 976  
Κατόπιν παραγγελίας
+

150,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/400  Kcal/h: 630 watt: 733  
Κατόπιν παραγγελίας
+

209,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/900  Kcal/h: 1715 watt: 1994  
Κατόπιν παραγγελίας
+

169,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/700  Kcal/h: 1143 watt: 1329  
Κατόπιν παραγγελίας
+

193,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/800  Kcal/h: 1333 watt: 1550  
Κατόπιν παραγγελίας
+

160,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/600  Kcal/h: 952 watt: 1108  
Κατόπιν παραγγελίας
+

154,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/500  Kcal/h: 762 watt: 886  
Κατόπιν παραγγελίας
+

140,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/400  Kcal/h: 572 watt: 665  
Κατόπιν παραγγελίας
+

192,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/900  Kcal/h: 1539 watt: 1790  
Κατόπιν παραγγελίας
+

176,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/800  Kcal/h: 1198 watt: 1393  
Κατόπιν παραγγελίας
+

155,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/700  Kcal/h: 1027 watt: 1194  
Κατόπιν παραγγελίας
+

147,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/600  Kcal/h: 856 watt: 995  
Κατόπιν παραγγελίας
+

141,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/500  Kcal/h: 685 watt: 796  
Κατόπιν παραγγελίας
+

127,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/400  Kcal/h: 513 watt: 596  
Κατόπιν παραγγελίας
+

158,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/800  Kcal/h: 1062 watt: 1235  
Κατόπιν παραγγελίας
+