Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΛΕΚΑΝΕΣ

100,00 
Λεκάνη 65,8cm, κέντρο 22cm, ΧΠ/ΚΣ με Κάλυμμα soft close με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

100,00 
Λεκάνη 65,8cm ΧΠ/ΠΣ με Κάλυμμα soft close με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

180,00 
Λεκάνη 61cm ΧΠ/ΚΣ, Rimless με ουρά σύνδεσης κέντρο 22cm με Κάλυμμα soft close Slim με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

170,00 
Λεκάνη 61cm ΧΠ/ΠΣ, Rimless με Κάλυμμα soft close Slim με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

195,00 
Λεκάνη 68cm ΧΠ/ΚΣ, Rimless με ουρά σύνδεσης κέντρο 22cm με Κάλυμμα soft close Slim με Καζανάκι ΧΠ με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

185,00 
Λεκάνη 68cm ΧΠ/ΠΣ, Rimless με Κάλυμμα soft close Slim με Καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής
Σε Απόθεμα
+

205,00 
Λεκάνη 63cm ΧΠ/ΠΣ με Καζανάκι ΧΠ με Μηχανισμός διπλής ροής με Κάλυμμα soft close με Ουρά ΚΣ
Σε Απόθεμα
+

185,00 
Λεκάνη κρεμαστή 49cm Rimless με Κάλυμμα soft close
Σε Απόθεμα
+

175,00 
Λεκάνη κρεμαστή 48,2cm Rimless με Κάλυμμα soft close Slim
Σε Απόθεμα
+

195,00 
Λεκάνη κρεμαστή 48,8cm Rimless με Κάλυμμα soft close Slim
Σε Απόθεμα
+

120,00 
Κάλυμμα Thermodur (70 Ευρω) Κάλυμμα Thermodur soft close (110 Ευρω)
Σε Απόθεμα
+

310,00 
Λεκάνη κρεμαστή 52,5cm Rimless με Κάλυμμα soft close Slim
Σε Απόθεμα
+

365,00 
Λεκάνη κρεμαστή 49cm Rimless Black Matt με Κάλυμμα soft close Slim Black Matt
Σε Απόθεμα
+

290,00 
Λεκάνη κρεμαστή Norim 55cm με Κάλυμμα soft close Slim
Σε Απόθεμα
+

30,00 
Σε Απόθεμα
+

11,00 
Σε Απόθεμα
+

16,00 
Σε Απόθεμα
+

30,00 
Σε Απόθεμα
+

115,00 
Ουρητήριο κρεμαστό 32,5x48x26,5εκ. με σετ στήριξης με Jano φλουσόμετρο εξωτερικό 1/2”
Σε Απόθεμα
+

165,00 
Ουρητήριο κρεμαστό 32,5x48x 26,5εκ. με σετ στήριξης με Cosmo φλουσόμετρο εντοιχισμού 1/2”
Σε Απόθεμα
+

300,00 
Διαχωριστικό ουρητηρίου 44x85x0,9εκ. με σετ στήριξης με Cosmo φλουσόμετρο εντοιχισμού 1/2”
Σε Απόθεμα
+

315,00 
Ουρητήριο κρεμαστό 51,5x30,5x 29,5εκ. με σιφόνι και σετ στήριξης και Cosmo φλουσόμετρο εντοιχισμού
Σε Απόθεμα
+

630,00 
Σε Απόθεμα
+

300,00 
Σύστημα ουρητηρίου εντοιχισμού με μπουτόν και πλάκα Inox
Σε Απόθεμα
+