Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΛΕΚΑΝΕΣ

158,00 
Κάλυμμα λευκό Slim soft close Kerasan
Σε Απόθεμα
+

475,00 
Λεκάνη κρεμαστή Norim 54 εκ.  
Σε Απόθεμα
+

271,00 
Λεκάνη κρεμαστή 55cm  Κωδικός 2782371 (271 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Λευκό              Κωδικός 2782391 (116 ΕΥΡΩ) Καζανάκι YΠ, ΑΜΕΑ επίτοιχο με μόνωση, αθόρυβο...
Σε Απόθεμα
+

215,00 
Λεκάνη ΥΠ, ΚΣ κέντρο 9,5         Κωδικός 2782321 (215 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Λευκό                         Κωδικός 2782391 (116 ΕΥΡΩ)
Σε Απόθεμα
+

331,00 
Λεκάνη ΥΠ, ΠΣ 58cm          Κωδικός 2782311 (215 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Λευκό                  Κωδικός 2782391 (116 ΕΥΡΩ)
Σε Απόθεμα
+

697,00 
Λεκάνη ΧΠ, ΠΣ/ΚΣ 75cm κέντρο 17,5 με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής Κωδικός 2782351  Κωδικός 2782331 (697 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Λευκό Κωδικός 2782391 (116 ΕΥΡΩ)
Σε Απόθεμα
+

70,00 
Ουρητήριο κρεμαστό 32,5x48x26,5cm με σετ στήριξης Με εξωτερική παροχή      Κωδικός 276666 (70 ΕΥΡΩ) Jano φλουσόμετρο εξωτερικό 1/2”...
Σε Απόθεμα
+

81,00 
Σε Απόθεμα
+

221,00 
Σε Απόθεμα
+

255,00 
Σε Απόθεμα
+

86,00 
Λεκάνη ΥΠ/ΠΣ 46cm    Κωδικός 270359 (74,70 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα οικονομικό     Κωδικός 275014 (11,70 ΕΥΡΩ)   Λεκάνη ΥΠ/ΚΣ 50,5cm κέντρο 10,2    Κωδικός...
Σε Απόθεμα
+

195,00 
Λεκάνη ΧΠ/KΣ 68cm κέντρο 21,5 Κωδικός 270353 με καζανάκι μηχανισμού διπλής ροής Κωδικός 970355  (195,00 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα πολυτελείας Κωδικός 275012 (21,00...
Σε Απόθεμα
+

195,00 
Λεκάνη ΧΠ/ΠΣ 61cm κομπλέ με κάλυμμα soft close Κωδικός 492031 με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής συναρμολογημένο Κωδικός 492033 (195,00 ΕΥΡΩ) Λεκάνη...
Σε Απόθεμα
+

257,00 
Λεκάνη ΧΠ/ΠΣ 65cm με κάλυμμα soft close Κωδικός 492231 με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής συναρμολογημένο Κωδικός 492233 (257,00 ΕΥΡΩ) Κούρμπα Κ/Σ κέντρο...
Σε Απόθεμα
+

311,00 
Λεκάνη ΧΠ/ΠΣ 66cm με κάλυμμα soft close Κωδικός 494134 με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής συναρμολογημένο Κωδικός 494137 (311 ΕΥΡΩ) Κούρμπα Κ/Σ κέντρο...
Σε Απόθεμα
+

234,00 
Λεκάνη 61cm ΧΠ/ΠΣ, Rimless    Κωδικός 4450122 με καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής   Κωδικός 4450123 (234 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα soft close Slim Αποσπώμενο...
Σε Απόθεμα
+

180,00 
 Λεκάνη 65cm ΧΠ/ΚΣ κέντρο 25cm, Rimless Κωδικός 4450126 μαζί με καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής κωδικός 4450128 (180 ΕΥΡΩ)  Κάλυμμα soft close Slim...
Σε Απόθεμα
+

180,00 
Λεκάνη 65cm ΧΠ/ΚΣ κέντρο 25cm Κωδικός 4450120 με καζανάκι ΧΠ με μηχανισμό διπλής ροής Κωδικός 4450119 (180 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα soft close Slim Αποσπώμενο...
Σε Απόθεμα
+

93,60 
Λεκάνη YΠ/ΠΣ 54,5cm Κωδικός 266107 (93,60 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα E.T. Κωδικός 266103 (28 ΕΥΡΩ) Λεκάνη YΠ/ΚΣ 54,5cm κέντρο 9,5 Κωδικός 266108 (92 ΕΥΡΩ)...
Σε Απόθεμα
+

256,00 
Λεκάνη ΧΠ/ΠΣ 65cm Κωδικός 266101 με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής συναρμολογημένο Κωδικός 266102 (256 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα E.T. Κωδικός 266103 (28 ΕΥΡΩ)...
Σε Απόθεμα
+

122,00 
Λεκάνη ΥΠ, ΠΣ & Κ/Σ 54cm κέντρο Κ/Σ 10cm Κωδικός 274225Ν (122 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Thermodur Κωδικός 274212 (54 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Thermodur soft close...
Σε Απόθεμα
+

316,00 
Λεκάνη ΧΠ, ΠΣ & Κ/Σ 64cm κέντρο Κ/Σ 22,5cm     Κωδικός 274221Ν με καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής συναρμολογημένο (316,00 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Thermodur...
Σε Απόθεμα
+

190,00 
Λεκάνη ΥΠ, Π & Κ/Σ 54cm κέντρο 9,5  Κωδικός 266311 (190 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Thermodur           Κωδικός 266323 (94,50 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα Thermodur soft close...
Σε Απόθεμα
+

405,00 
Λεκάνη ΧΠ, Π & Κ/Σ 64cm κέντρο 21,5 Κωδικός 266310 μαζί με καζανάκι με μηχανισμό διπλής ροής συναρμολογημένο Κωδικός 266320 (405 ΕΥΡΩ) Κάλυμμα...
Σε Απόθεμα
+