#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ   Για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες καλέστε μας στο 210-5757321

Επιδότηση Εγκατάστασης Θέρμανσης

19/04/2017
από Γεράσιμος Καλογηρόπουλος

 Για την αίτηση Φυσικού Αερίου πατήστε εδώ

Επιδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως και 3.000€ απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τηΔευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Α) Περιγραφή Προγράμματος

Επιδοτούμενο ποσό
Η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος τους συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύνδεσηςΕγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/​h)Επιδοτούμενο Ποσό (€) (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* >200.000 3.000
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 170.001200.000 2.250
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 120.001170.000 1.500
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 35.001120.000 1.100
Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση <=35.000 750
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη <=35.000 360

* Αφορά σε σύστημα καυστήρα-​λέβητα ή λέβητα συμπύκνωσης

Προϋπολογισμός προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης ανέρχεται συνολικά στα 4,7 εκατομμύρια € (συμπ. ΦΠΑ).

Ποιες δαπάνες καλύπτει
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».

Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν στις 03÷04÷17 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου).

Η επιδότηση ισχύει για περιορισμένο αριθμό σύνδεσης και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Η υποβολή ορθού φύλλου καύσης καθορίζει με προτεραιότητα την έκδοση άδειας χρήσης.

Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 30÷11÷17.

Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ).

Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 01÷01÷17 και μετά.

Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.

Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/​και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Πως δίνεται η επιδότηση
Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/​και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως τις 30÷11÷17 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών για απόδοση επιδότησης).

Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού η ΕΔΑ Αττικής θα ενημερώσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές και τους ανάδοχους εγκαταστάτες.

Β) Διαδικασία/​βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης — Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή διαχειριστής πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για ενημέρωση της ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

 • Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
 • Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης και ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή.

Σημείωση: Η κατάθεση των δικαιολογητικών στο στάδιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την πρόθεση ένταξης στο πρόγραμμα.

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής.

Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής βάσει των ισχυουσών διαδικασιών της προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

3. Υποβολή δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

 • Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ καταναλωτή, ανάδοχου εγκαταστάτη ή/​και προμηθευτή εξοπλισμού και ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.
 • Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η Υ/​Δ πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΦάσηΔικαιολογητικάΠολυκατοικίαΔιαμέρισμαΜονοκατοικία
Α Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής Όρων Συμμετοχής
Α Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημ/​νια σύμβασης σύνδεσης)  
B Σύμβαση Επιδότησης
B Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Επιδότησης
B Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη

Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία του προγράμματος, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της ιστοσελίδας τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Στην περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των καταναλωτών και ειδικότερα όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης και δεν πρόλαβαν να επωφεληθούν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Για τις συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, που έχουν υπογραφεί μετά την 01÷01÷17 υπό την προσφορά του προγράμματος χρηματοδότησης με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31÷03÷17, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του προγράμματος χρηματοδότησης και του προγράμματος επιδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει ενεργοποιηθεί από την ΕΔΑ Αττικής το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης δεν ισχύει οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Επιδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως και 3.000€ απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Α) Περιγραφή Προγράμματος

Επιδοτούμενο ποσό
Η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος τους συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύνδεσηςΕγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/​h)Επιδοτούμενο Ποσό (€) (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* >200.000 3.000
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 170.001200.000 2.250
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 120.001170.000 1.500
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 35.001120.000 1.100
Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση <=35.000 750
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη <=35.000 360

* Αφορά σε σύστημα καυστήρα-​λέβητα ή λέβητα συμπύκνωσης

Προϋπολογισμός προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης ανέρχεται συνολικά στα 4,7 εκατομμύρια € (συμπ. ΦΠΑ).

Ποιες δαπάνες καλύπτει
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

 • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν στις 03÷04÷17 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου).
 • Η επιδότηση ισχύει για περιορισμένο αριθμό σύνδεσης και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Η υποβολή ορθού φύλλου καύσης καθορίζει με προτεραιότητα την έκδοση άδειας χρήσης.
 • Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 30÷11÷17.
 • Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ).
 • Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 01÷01÷17 και μετά.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/​και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Πως δίνεται η επιδότηση
Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/​και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως τις 30÷11÷17 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών για απόδοση επιδότησης).

Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού η ΕΔΑ Αττικής θα ενημερώσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές και τους ανάδοχους εγκαταστάτες.

Β) Διαδικασία/​βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης — Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή διαχειριστής πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για ενημέρωση της ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

 • Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
 • Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών Α’ φάσης και ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή.

Σημείωση: Η κατάθεση των δικαιολογητικών στο στάδιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απόδοση του επιδοτούμενου ποσού, αλλά την πρόθεση ένταξης στο πρόγραμμα.

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής.

Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής βάσει των ισχυουσών διαδικασιών της προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

*Σημείωση: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.

3. Υποβολή δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

 • Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ καταναλωτή, ανάδοχου εγκαταστάτη ή/​και προμηθευτή εξοπλισμού και ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.
 • Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η Υ/​Δ πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Για τις συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, που έχουν υπογραφεί μετά την 01÷01÷17 υπό την προσφορά του προγράμματος χρηματοδότησης με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31÷03÷17, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του προγράμματος χρηματοδότησης και του προγράμματος επιδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει ενεργοποιηθεί από την ΕΔΑ Αττικής το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης δεν ισχύει οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Οικονομία ρεύματος

06/03/2015
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Πώς διαλέγουμε κκλιματιστικό

1.Τοποθέτηση Ηλιακού θερμοσίφωνα:

 • Η πιο τίμια συσκευή που μπορεί να υπάρξει σε ένα σπίτι. (Απόσβεση σε 4-5 έτη η οποία γίνεται όλο και πιο σύντομη λόγω αυξήσεων της ΔΕΗ συν το γεγονός ότι μας παρέχει έτοιμο ζεστό νερό χρήσης όλο το 24ωρο, ευκολία, οπότε και άνεση ζωής)
 • Αν έχουμε παλιό ηλιακό που έχει χάσει την απόδοσή του ή χρειάζεται συνεχώς συντηρήσεις, αξίζει να τον αντικαταστήσουμε με έναν νέο 3πλής ενέργειας, υψηλών προδιαγραφών, με επιλεκτικούς συλλέκτες και μεγάλη απόδοση λύνοντας έτσι μια για πάντα το θέμα του ζεστού νερού χρήσης στο σπίτι μας.
 • Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα, σιγουρεύμουμε την καλή κατάσταση του ηλεκτρικού μας θερμοσίφωνα καθώς και τους βαθμούς κελσίου που χρειαζόμαστε. (Οι καινούριοι θερμοσίφωνες ζεσταίνονται πιο γρήγορα και έχουν καλύτερη μόνωση. Επίσης ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε ίσως να μη χρειάζεται να έχουμε ρυθμισμένο το θερμοστάτη στους 70 αλλά στους 40 με 50 βαθμούς κελσίου).
 • Αν έχουμε ένα πολύ παλιό θερμοσίφωνα που μας δημιουργεί προβλήματα, αργεί πολύ να μας ζεστάνει το νερό ή δεν το κρατάει ζεστό για πολύ ώρα, όπως έκανε αρχικά, σίγουρα αξίζει να τον αντικαταστήσουμε με ένα νέο (απόσβεση μέσα σε 2 χρόνια).

2.Προσοχή στη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης και τις ηλεκτρικές θερμάστρες

 • Λόγω των μεγάλων καταναλώσεων που έχουν και ανάλογα με το χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε μπορεί να συμφέρει να εγκαταστήσουμε κάποιου άλλου είδους συσκευή θέρμανσης που είναι μεν ακριβότερη, αλλά θα την αποσβέσουμε πολύ γρήγορα (πχ ένα θερμοπομπό, ένα air-condition ή ένα μικρό ενεργειακό τζάκι). Απόσβεση από 6 χρόνια έως μερικούς μήνες συν το γεγονός ότι θα μας παρέχει μεγαλύτερη θερμική άνεση και θα θερμαίνονται καλύτερα και οι παρακείμενοι χώροι.
 • Πολύ προσεκτική χρήση με τα air-condition. Οι χρονοδιακόπτες πολλές φορές βοηθούν στο να μην ξεχνάμε τις μονάδες ανοιχτές (είτε επειδή μας πήρε ο ύπνος, είτε επειδή έπρεπε να φύγουμε βιαστικά από το σπίτι κλπ)
 • Οι καινούριοι κυκλοφορητές θέρμανσης (inverter) καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς, και ειδικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις (απόσβεση 5-6 χρόνια).
 • Να θυμηθούμε επίσης, ότι με ενεργειακές λάμπες, ψυγείο και πλυντήριο Α ενεργειακής κλάσης, air-condition και κυκλοφορητή θέρμανσης με τεχνολογία inverter, σε σχέση με αντίστοιχες συσκευές συμβατικής τεχνολογίας, μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 2MWh, δλδ περίπου 200 € το χρόνο για μία 4μελή οικογένεια.

 

 

 
 
Για περισσότερα video
επισκεφθείτε το κανάλι μας
 
 

Οικονομία στο πετρέλαιο θέρμανσης

05/03/2015
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Πώς διαλέγουμε κκλιματιστικό

Πως να κάνουμε οικονομία στο πετρέλαιο θέρμανσης

  Στο video που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε 9 τρόπους που θα μειώσουν σημαντικά το κόστος στο πετρέλαιο θέρμανσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Για περισσότερα video
επισκεφθείτε το κανάλι μας
 
 

Πώς επιλέγουμε κλιματιστικό

27/02/2015
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Πώς διαλέγουμε κκλιματιστικό

Με ποια κριτήρια διαλέγουμε κλιματιστικό

 • Για τη σωστή επιλογή της κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει αρχικά να ξέρουμε το χώρο που θέλουμε να κλιματίσουμε, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ψυχρός αέρας είναι βαρύς και δε μεταφέρεται από χώρο σε χώρο.
 • Για τον υπολογισμό της ισχύος του κλιματιστικού προκύπτει εμπειρικά ότι χρειαζόμαστε 400-500 btu ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Υπνοδωμάτιο έως 18m2 : 9000 btu
 • Σαλόνι 24-36 μ2 ¨12000 - 18000 btu
 • Το κλιματιστικό με μικρότερη ισχύη από την απαιτούμενη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ενώ αντίθετα ένα κλιματιστικό μεγαλύτερης ισχύος σημαίνει υψηλότερο κόστος λειτουργίας.
 • Η επιλογή ενός κλιματιστικού inverter ενεργειακής κλάσης Α, +Α σημαίνει αυτόματα χαμηλότερη κατανάλωση, καθώς γίνεται πιο έξυπνη διαχείρηση της ενέργειας λόγω της αυτόματης μεταβολής της ψυκτικής ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη σκοπεύει στο χώρο που κοιμόμαστε ή αναπαυόμαστε.
 • Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται συντήρηση, που θα εξασφαλίσει την απόδοση και τη μακροζωία του κλιματιστικού.
 • Η θερμοκρασία που πρέπει να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό μας, υπολογίζεται από τον εξής τύπο:θερμοκρασία λειτουργίας = (θερμοκρασία περιβάλλοντος+20C)/2. Π.χ για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40C έχουμε (40+20)/2=30C

  

 

 

 

 
Για περισσότερα video
επισκεφθείτε το κανάλι μας
 
 

Πώς επιλέγουμε ηλιακό θερμοσίφωνα

26/02/2015
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Πώς επιλέγω ηλιακό θερμοσίφωνα

Με ποια κριτήρια διαλέγουμε ηλιακό θερμοσίφωνα

 •    Διαλέγουμε πάντα ηλιακό θερμοσίφωνα που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και λειτουργίας.
 •    Το πιο σημαντικό μέρος του ηλιακού είναι ο συλλέκτης. Γι' αυτό ο συλλέκτης θα πρέπει να είναι επιλεκτικός ειδικής βαφής, έτσι ώστε να ζεσταίνει το νερό σε μικρότερο χρονικό διάστημα και να βοηθάει στη λειτουργία του ηλιακού και σε πιο δυσμενείς συνθήκες.
 •    Ο ηλιακός χωρίζεται σε διπλής και τριπλής ενέργειας. Με τον όρο διπλής ενέργειας εννοούμε να λειτουργεί με τον ήλιο και το ρεύμα. Ο τριπλής έχει μια επιπρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης με κάποιο λέβητα ή ενεργειακό τζάκι και στην ουσία να έχουμε ζεστό νερό και από το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού μας.
 •    Το σημείο τοποθέτησης του ηλιακού είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο καθορίζει ποια θα είναι η βάση στήριξής του. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε να αναφέρουμε πού θα τοποθετηθεί ο ηλιακός (ταράτσα ή κεραμοσκεπή).
 •    Η τοποθέτηση του ηλιακού πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλευση της ηλιακής ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 
Για περισσότερα video 
επισκεφθείτε το κανάλι μας
 
 

Νέα ιστοσελίδα

17/10/2013
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζουμε την νέα ιστοσελίδα των καταστημάτων Καλογηρόπουλος.

Θερμαντικά Σώματα Buderus... Νέες Μειωμένες Τιμές!

15/03/2013
από ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

Νέες μειωμένες τιμές σε όλα τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ της Buderus


Buderus

 

Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Logatrend είναι ένα ακόμη δείγμα τεχνικής υπεροχής και οπτικής τελειότητας της Buderus. Επιλέξτε ανάμεσα στα σώματα K/ VK -Profil με την αυλακωτή επιφάνεια ή τα σώματα K/ VK -Plan με την επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη.