Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

117,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/400  Kcal/h: 455 watt: 529  
Κατόπιν παραγγελίας
+

127,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/400  Kcal/h: 513 watt: 596  
Κατόπιν παραγγελίας
+

130,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/500  Kcal/h: 607 watt: 706  
Κατόπιν παραγγελίας
+

135,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/600  Kcal/h: 759 watt: 883  
Κατόπιν παραγγελίας
+

140,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/400  Kcal/h: 572 watt: 665  
Κατόπιν παραγγελίας
+

141,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/500  Kcal/h: 685 watt: 796  
Κατόπιν παραγγελίας
+

142,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/700  Kcal/h: 911 watt: 1059  
Κατόπιν παραγγελίας
+

147,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/600  Kcal/h: 856 watt: 995  
Κατόπιν παραγγελίας
+

150,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/400  Kcal/h: 630 watt: 733  
Κατόπιν παραγγελίας
+

154,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/500  Kcal/h: 762 watt: 886  
Κατόπιν παραγγελίας
+

155,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/700  Kcal/h: 1027 watt: 1194  
Κατόπιν παραγγελίας
+

158,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/800  Kcal/h: 1062 watt: 1235  
Κατόπιν παραγγελίας
+

160,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/600  Kcal/h: 952 watt: 1108  
Κατόπιν παραγγελίας
+

165,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/500  Kcal/h: 840 watt: 976  
Κατόπιν παραγγελίας
+

166,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/400  Kcal/h: 701 watt: 815  
Κατόπιν παραγγελίας
+

169,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/700  Kcal/h: 1143 watt: 1329  
Κατόπιν παραγγελίας
+

172,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/600  Kcal/h: 1049 watt: 1220  
Κατόπιν παραγγελίας
+

176,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/800  Kcal/h: 1198 watt: 1393  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/700  Kcal/h: 1259 watt: 1464  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/500  Kcal/h: 935 watt: 1088  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/400  Kcal/h: 777 watt: 904  
Κατόπιν παραγγελίας
+

192,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/900  Kcal/h: 1539 watt: 1790  
Κατόπιν παραγγελίας
+

193,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/800  Kcal/h: 1333 watt: 1550  
Κατόπιν παραγγελίας
+

193,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/600  Kcal/h: 1169 watt: 1359  
Κατόπιν παραγγελίας
+