Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/500  Kcal/h: 935 watt: 1088  
Κατόπιν παραγγελίας
+

209,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1800/900  Kcal/h: 1715 watt: 1994  
Κατόπιν παραγγελίας
+

209,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/700  Kcal/h: 1403 watt: 1631  
Κατόπιν παραγγελίας
+

289,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/500  Kcal/h: 1278 watt: 1486
Κατόπιν παραγγελίας
+

142,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/700  Kcal/h: 911 watt: 1059  
Κατόπιν παραγγελίας
+

183,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/400  Kcal/h: 777 watt: 904  
Κατόπιν παραγγελίας
+

319,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2200/500  Kcal/h: 1385 watt: 1610  
Κατόπιν παραγγελίας
+

231,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/800  Kcal/h: 1636 watt: 1903  
Κατόπιν παραγγελίας
+

250,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/700  Kcal/h: 1394 watt: 1621  
Κατόπιν παραγγελίας
+

150,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/400  Kcal/h: 630 watt: 733  
Κατόπιν παραγγελίας
+

226,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 930 watt: 1081  
Κατόπιν παραγγελίας
+

275,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/900  Kcal/h: 2331 watt: 2710  
Κατόπιν παραγγελίας
+

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/600  Kcal/h: 1597 watt: 1858
Κατόπιν παραγγελίας
+

250,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/900  Kcal/h: 2104 watt: 2446  
Κατόπιν παραγγελίας
+

130,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/500  Kcal/h: 607 watt: 706  
Κατόπιν παραγγελίας
+

165,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/500  Kcal/h: 840 watt: 976  
Κατόπιν παραγγελίας
+

202,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/500  Kcal/h: 1035 watt: 1204  
Κατόπιν παραγγελίας
+

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/900  Kcal/h: 2092 watt: 2433  
Κατόπιν παραγγελίας
+

172,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/600  Kcal/h: 1049 watt: 1220  
Κατόπιν παραγγελίας
+

193,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2200/600  Kcal/h: 1169 watt: 1359  
Κατόπιν παραγγελίας
+

212,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/600  Kcal/h: 1294 watt: 1505  
Κατόπιν παραγγελίας
+

176,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/800  Kcal/h: 1198 watt: 1393  
Κατόπιν παραγγελίας
+

225,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2000/900  Kcal/h: 1889 watt: 2196  
Κατόπιν παραγγελίας
+

207,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 698 watt: 811  
Κατόπιν παραγγελίας
+