69,00 
Σε Απόθεμα
+

Περιγραφή

Πίνακες αυτονομίας για ηλεκτροβάνες

• 220 ή 24 volt
• 2 χρόνια εγγύηση
• Μεταλλικό κουτί με ΠΛΑΚΕΤΑ
• Διατηρεί την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή.
• ∆υνατότητα ενσωμάτωσης ειδικών λειτουργιών.
• Οι τιμές αφορούν πίνακες κομπλέ με τους ωρομετρητές.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ    ΤΙΜΗ €
Δ2 2 69
Δ3 3 85
Δ4 4 107
Δ5 5 125
Δ6 6 145
Δ7 7 165
Δ8 8 185
Δ9 9 225
Δ10 10 257
Δ11 11 277
Δ12 12 298
Δ13 13 322
Δ14 14 340
Δ15 15 362

*Κατασκευάζονται πίνακες για οποιοδήποτε αριθμό ηλεκτροβανών.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ:

 

 

• ∆ώστε φάση (εντολή) από το L της πλακέτας στο θερμοστάτη χώρου και από το θερμοστάτη δώστε εντολή στην ηλεκτροβάνα και στον πίνακα στην αντίστοιχη θέση D1, D2, D3.
• ∆ώστε φάση (μόνιμη) από τη θέση Ε στις ηλεκτροβάνες (σε όλες).
• ∆ώστε ουδέτερο (μόνιμος) από τη θέση Ν στις ηλεκτροβάνες (σε όλες).
• Αν υπάρχουν επιστροφές από ηλεκτροβάνες τοποθετήστε
όλες τις επιστροφές στο Β2 και αφήστε το Β1 κενό. Αν δεν
υπάρχουν καλώδια επιστροφών γεφυρώστε το Β1 και Β2.

 

∆ώστε φάση (μόνιμη) από τη θέση L σε θερμοστάτες και
ηλεκτροβάνες.
• ∆ώστε ουδέτερο από τη θέση Ν (μόνιμος) σε ηλεκτροβάνες.
• Συνδέστε την έξοδο κάθε θερμοστάτη (φάση) με το καλώδιο
εντολής κάθε ηλεκτροβάνας.
• Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής των ηλεκτροβονών στις
θέσεις D1, D2, D3....
• Γεφυρώστε το Β1 και Β2.

 

 

Επεξήγηση συμβόλων πλακέτας

Β1/Β2: Επιστροφές οπό ηλεκτροβάνες (όλες στο Β2). Προτείνεται να συνδέετε την επιστροφή των ηλεκτροβονών.
όπου σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτροβάνας. ο πίνακας θα προστατεύσει το δίκτυο από υπερθέρμανση. Αν δεν
υπάρχει καλώδιο επιστροφής τότε γεφυρώστε την κλέμα B1 - B2.
D, D2, D3..Θέση εντολής ηλεκτροβάνας.
Ν/Ν1: θέση Υδροστάτη Ωρομετρητών (γεφυρωμένη κλέμα). Αν παραμεΐνει γεφυρωμένη ο ωρομετρητής θα γράφει
απευθείας. Στην περίπτωση που θέλετε να γράφει με την άνοδο της θερμοκρασίας του νερού, τοποθετήστε έναν
υδροστάτη. Προσοχή! Ελέγχει τον ουδέτερο.
Υ/Υ1: Θέση υδροστάτη κυκλοφορητή. (Φάση)
Θ/Χ: Θερμοστάτης χώρου.
F1-F5: Ασφάλειες. Αντικαταστήστε τις μόνο με ασφάλειες ίδιου τύπου 6 Amber.