441,00 
Κολοσσός
270032
Σε Απόθεμα
+

Περιγραφή

Λεκάνη ΧΠ, ΠΣ 72cm Κωδικός 270032 (441 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Λευκό Κωδικός 278444 (124,20 ΕΥΡΩ)

Καζανάκι με μηχ/σμό διπλής ροής κάθετο Κωδικός 970035 (214,20 ΕΥΡΩ)

Λεκάνη ΧΠ, ΚΣ κέντρο 22 Κωδικός 270033 (441 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Thermodur Κωδικός 291094 (105,30 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Rustic Χρωμέ Κωδικός 270844 (172,80 ΕΥΡΩ)

Βronze Κωδικός 320845 (234,90 ΕΥΡΩ)

Μηχανισμός κομπλέ Bronze Κωδικός 750993 (98,10 ΕΥΡΩ)