Επιλέξτε με βάση την Τιμή
 –  €
  • €10
  • €428
Κατασκευαστής
Αριθμός Φετών
Ύψος Φετών
Στήλες

• Θερμαντικά Σώματα Παλαιού Τύπου (φέτες)

47.93
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

63.91
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

80.85
905, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

16.85
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

46.20
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

145.80
905, Τετράστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

20.90
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

34.70
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

79.89
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

62.50
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

95.87
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

31.95
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

10.00
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

127.82
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

187.40
905, Τετράστηλο, 18 εώς 22, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

23.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

143.80
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, 18 εώς 22, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

166.60
905, Τετράστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

159.78
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, 18 εώς 22, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

41.65
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

208.20
905, Τετράστηλο, 18 εώς 22, Μεταλλουργία Αττικής
Παράδοση 1 - 3 ημέρες

111.85
ΛΕΥΚΟ, 905, Τρίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
  Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα,...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες