Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

141,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/500  Kcal/h: 685 watt: 796  
Κατόπιν παραγγελίας
+

127,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1600/400  Kcal/h: 513 watt: 596  
Κατόπιν παραγγελίας
+

158,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/800  Kcal/h: 1062 watt: 1235  
Κατόπιν παραγγελίας
+

135,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/600  Kcal/h: 759 watt: 883  
Κατόπιν παραγγελίας
+

130,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/500  Kcal/h: 607 watt: 706  
Κατόπιν παραγγελίας
+

117,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/400  Kcal/h: 455 watt: 529  
Κατόπιν παραγγελίας
+

142,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/1400/700  Kcal/h: 911 watt: 1059  
Κατόπιν παραγγελίας
+

775,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο  PAROS  V  22 1800X555 (1443 Kcal/h)  Η σειρά PURMO PAROS έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

899,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο TINOS V  22 1800X475 (1443 Kcal/h)  Η σειρά PURMO TINOS έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

775,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο TINOS V  22 1800X475 (1443 Kcal/h)  Η σειρά PURMO TINOS έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

1.016,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  22 1950X750 (3004 Kcal/h)  Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

883,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  22 1950X600 (2403 Kcal/h)  Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

760,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  22 1950X470 (2128 Kcal/h)  Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

650,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  22 1950X300 (1202 Kcal/h)  Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

850,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  21 1800X600 (1923 Kcal/h)  Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

730,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V  21 1800X450 (1443 Kcal/h) Η σειρά PURMO KOS  έχει λεία επίπεδη εμπρόσθια...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

630,00 
Διακοσμητικά κάθετα θερμαντικά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο KOS V & FAROS V 21 1800X300 (962 Kcal/h) Η σειρά PURMO KOS V έχει λεία επίπεδη...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

338,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1800x450 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

387,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1800x600 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

440,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1800x750 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

385,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1950x300 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

348,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1950x450 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

402,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1950x600 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

464,00 
Θερμαντικά σώματα κάθετης τοποθέτησης Purmo Vertical ενσωματωμένου βρόγχου 21/1950x750 Εξοικονομίστε χώρο και προσδόστε ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+