Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΚΑΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/600  Kcal/h: 1597 watt: 1858
Κατόπιν παραγγελίας
+

289,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/500  Kcal/h: 1278 watt: 1486
Κατόπιν παραγγελίας
+

263,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/2000/400  Kcal/h: 959 watt: 1115
Κατόπιν παραγγελίας
+

396,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/900  Kcal/h: 2614 watt: 3040
Κατόπιν παραγγελίας
+

368,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/800  Kcal/h: 2034 watt: 2365
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/700  Kcal/h: 1744 watt: 2028
Κατόπιν παραγγελίας
+

298,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/600  Kcal/h: 1452 watt: 1689
Κατόπιν παραγγελίας
+

282,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/500  Kcal/h: 1162 watt: 1351
Κατόπιν παραγγελίας
+

267,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1800/400  Kcal/h: 872 watt: 1014  
Κατόπιν παραγγελίας
+

338,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/900  Kcal/h: 2353 watt: 2736  
Κατόπιν παραγγελίας
+

311,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/800  Kcal/h: 1831 watt: 2129  
Κατόπιν παραγγελίας
+

274,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/700  Kcal/h: 1568 watt: 1824  
Κατόπιν παραγγελίας
+

259,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/600  Kcal/h: 1307 watt: 1520  
Κατόπιν παραγγελίας
+

245,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/500  Kcal/h: 1046 watt: 1216  
Κατόπιν παραγγελίας
+

226,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1600/400  Kcal/h: 785 watt: 913  
Κατόπιν παραγγελίας
+

304,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/900  Kcal/h: 2092 watt: 2433  
Κατόπιν παραγγελίας
+

279,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/800  Kcal/h: 1628 watt: 1893  
Κατόπιν παραγγελίας
+

250,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/700  Kcal/h: 1394 watt: 1621  
Κατόπιν παραγγελίας
+

235,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/600  Kcal/h: 1162 watt: 1351  
Κατόπιν παραγγελίας
+

275,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/900  Kcal/h: 2331 watt: 2710  
Κατόπιν παραγγελίας
+

207,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 698 watt: 811  
Κατόπιν παραγγελίας
+

226,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  20/1400/400  Kcal/h: 930 watt: 1081  
Κατόπιν παραγγελίας
+

230,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/700  Kcal/h: 1553 watt: 1806  
Κατόπιν παραγγελίας
+

212,00 
Κάθετο Σώμα DELONGHI  10/2400/600  Kcal/h: 1294 watt: 1505  
Κατόπιν παραγγελίας
+