Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

152,00 
Ηλεκτροβάνα Comparato Diamant 2000   τρίοδη 1`   Περιλαμβάνει: Σώμα τρίοδης 1` Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως 80 kgxcm – χρόνο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

45,00 
SR2220U   Περιλαμβάνει: SR2220U   Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως 80 kgxcm – χρόνο περιστροφής ON – OFF 45'' για 90 μοίρες...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

63,00 
IVR222    Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δυο   ρακόρ (αρσεν-αρσεν) διάστασης 3/4΄ Σερβοκινητήρας με...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

75,00 
IVR222    Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δυο   ρακόρ (αρσεν-αρσεν) διάστασης 1΄ Σερβοκινητήρας με...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

75,00 
IVR222   Περιλαμβάνει: IVR222  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δυο   ρακόρ (αρσεν-αρσεν) διάστασης ½΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

44,00 
  IVR220    Περιλαμβάνει  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος χωρίς ρακόρ (Θηλ-θηλ) δίαστασης ¾΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως 80...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

58,00 
IVR220    Περιλμαβάνει  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος χωρίς ρακόρ (Θηλ-θηλ) δίαστασης 1 1/4΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

44,00 
IVR222  Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δυο   ρακόρ (αρσεν-αρσεν) διάστασης 1/2΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

75,00 
IVR222    Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με δυο   ρακόρ (αρσεν-αρσεν) διάστασης 1 1/4΄ Σερβοκινητήρας...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

55,00 
IVR220    Περιλαμβάνει  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος χωρίς ρακόρ (Θηλ-θηλ) δίαστασης 1΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως 80...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

55,00 
IVR221    Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με ένα   ρακόρ (Θηλ-αρσεν) διάστασης 1΄΄ Σερβοκινητήρας με...
Κατόπιν παραγγελίας
+

65,00 
IVR237    Περιλαμβάνει: IVR237  Σώμα τρίοδης  βάνας ολικού περάσματος με τρια   ρακόρ (αρσεν-αρσεν-αρσεν) διάστασης 3/4΄΄...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

65,00 
IVR221    Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με ένα   ρακόρ (Θηλ-αρσεν) διάστασης 1/4΄΄ Σερβοκινητήρας με...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

44,00 
IVR221  Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος με ένα   ρακόρ (Θηλ-αρσεν) διάστασης ½΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

60,00 
IVR237    Περιλαμβάνει: IVR237  Σώμα τρίοδης  βάνας ολικού περάσματος με τρια   ρακόρ (αρσεν-αρσεν-αρσεν) διάστασης 1΄΄...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

104,00 
Ηλεκτροβάνα Comparato Diamant 2000   1/2     Περιλαμβάνει: Σώμα δίοδης  1/2  Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως 80 kgxcm – χρόνο...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

47,00 
  IVR220    Περιλαμβάνει: Σώμα δίοδης βάνας ολικού περάσματος χωρίς ρακόρ (Θηλ-θηλ) δίαστασης ½΄΄ Σερβοκινητήρας με ροπή στρέψεως...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

45,00 
IVR221  Περιλαμβάνει: IVR221  Σώμα...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

105,00 
Ηλεκτροβάνα Comparato Diamant 2000   3/4   ...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

115,00 
Ηλεκτροβάνα Comparato Diamant 2000   τρίοδη 3/4`  ...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+

124,00 
Ηλεκτροβάνα Comparato Diamant 2000   3/4   ...
Παράδοση 1 - 3 ημέρες
+