416,00 
Κολοσσός
270036
Σε Απόθεμα
+

Περιγραφή

Λεκάνη ΥΠ ΠΣ 53cm (Χρωμέ εξαρτήματα) Κωδικός 270036 (416,70 ΕΥΡΩ)

Καζανάκι ΥΠ ΖΑΙΝΟ σκέτο Κωδικός 271082 (243 ΕΥΡΩ)

Εξωτερική σωλήνα Χρωμέ Κωδικός 750490 (143,10 ΕΥΡΩ)

Μηχανισμός για καζανάκι χρωμέ Κωδικός 751390  (74,40 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Λευκό Κωδικός 278444 (124,20  ΕΥΡΩ)

Λεκάνη ΥΠ, ΚΣ 52cm κέντρο 9,5cm Κωδικός 270037 (416,70 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Rustic Χρωμέ μεντεσέδες Κωδικός 270844 (172,80 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Thermodur Κωδικός 291094 (105,30 ΕΥΡΩ)

Λεκάνη ΥΠ ΠΣ 53cm (Βronze εξαρτήματα) Κωδικός 270036 (416,70 ΕΥΡΩ)

Καζανάκι ΥΠ ΖΑΙΝΟ σκέτο Κωδικός 271082 (243 ΕΥΡΩ)

Εξωτερική σωλήνα Βronze Κωδικός 750492 (143,10 ΕΥΡΩ)

Μηχανισμός για καζανάκι Βronze Κωδικός 751392 (74,70 ΕΥΡΩ)

Κάλυμμα Rustic Βronze Κωδικός 320845 (234,90 ΕΥΡΩ)