Διάλεξε Φίλτρα Διάλεξε Φίλτρα

Σας Ενδιαφέρει Σας Ενδιαφέρει

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡ

 
Το STOPCOR αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες µεθόδους προστασίας
και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:

1. ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να τοποθετηθεί, δεν απαιτείται αποσφράγιση
λεβήτων, καζανιών,δεξαµενών ή άλλου δικτύου µε τα γνωστα προβλήµατα των στεγανοποιήσεων.
2. 'Εχει άριστα αποτελέσµατα διότι η τάση που επιβάλλεται είναι απόλυτα συνεχής και σταθερή επειδή
λαµβάνεται µε φυσικό τρόπο απο το µαγνήσιο.
3. 'Εχει µεγαλύτερη εµβέλεια,διότι προστατεύει επιβάλλοντας τάση στην εγκατάσταση.
4. Μπορεί να ελεγχθεί η καλή λειτουργία του µε ένα απλό πολύµετρο.
5. Είναι οικονοµικό.
6. Είναι ανακυκλώσιµο και απόλυτα ασφαλές προς το περιβάλλον.
 
Το STOPCOR δεν επηρεάζεται απο καιρικές συνθήκες ούτε επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο
οτιδήποτε βρίσκεται κοντά του.
Κάθε συσκευή έχει διάρκεια ζωής περίπου 3 ετών ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Με την πάροδο
αυτού του χρονικού διαστήµατος απαιτείται αντικατάσταση.
Το STOPCOR είναι ένα πιστοποιηµένο ελληνικό προιόν κατά
ISO 9001: 2008 κατοχυρωµένο στον Ο.Β.Ι µε αριθµό πατέντας 1007131.
∆ιανέµεται µε µεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε Συνεταιρισµούς Υδραυλικών και καταστήµατα
ειδών ψύξης - θέρµανσης σε περισσότερες από 100 πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα.
 

Τύπος συσκευής

STOPCOR

Έκταση δικτύου σε m²

κτιριακής εγκατάστασης

Θερμίδες καυστήρα

A 1

Ηλιακά - 100

Ηλιακά  – 60.000

A 3

300 - 500

   60.000 –  150.000

A 5

500 - 700

200.000 –  350.000

A 7 Plus

700 - 1000

 400.000 – 600.000

Α 9 Plus

Απαιτείται μελέτη

Απαιτείται μελέτη

SOLAR

Ηλιακός θερμοσίφωνας

--
BOAT Μηχανή σκάφους -