Επιλέξτε με βάση την Τιμή
 –  €
  • €9
  • €293
Κατασκευαστής
Αριθμός Φετών
Ύψος Φετών
Στήλες

• Θερμαντικά Σώματα Παλαιού Τύπου (φέτες)

15.50
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

42.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

56.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

11.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

31.00
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

9.50
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

19.50
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

77.00
905, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

11.50
655, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

47.50
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

14.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

33.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

44.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

70.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

66.50
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

38.00
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

57.00
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

76.00
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

57.50
655, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

62.00
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

28.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

46.50
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

58.50
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

22.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα