Κατασκευαστής
Αριθμός Φετών
Ύψος Φετών
Στήλες

• Θερμαντικά Σώματα Παλαιού Τύπου (φέτες)

15.50
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

42.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

56.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

11.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

31.00
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

9.50
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

11.50
655, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

19.50
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

47.50
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

77.00
905, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

14.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

33.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

38.00
655, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

66.50
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

70.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

44.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

57.00
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

76.00
655, Δίστηλο, 12 εώς 16, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

57.50
655, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

62.00
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

28.00
905, Τρίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

46.50
655, Τετράστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

58.50
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα

22.00
905, Δίστηλο, εώς 10, Μεταλλουργία Αττικής
Σε Απόθεμα